Klasifikační klíč

TE 680 3D FD

4 7 7 0 1 *1 1 14

*1 v závislosti na povrchové úpravě


1. Třída zatížení

Třída 1Nízké zatížní. Použití v budovách, domech nebo jiných obytných oblastech, nízká trvanlivost, pro šetrné zacházení s nízkým rizikem nehod nebo poškození.
Třída 2Střední zatížení. Použití v budovách, domech nebo jiných obytných oblastech, střední trvanlivost, pro snahu o šetrné zacházení, nízké riziko nehod nebo poškození.
Třída 3Silné zatížení. Použití v budovách, vysoká trvanlivost, nešetrné zacházení, riziko nehod nebo nesprávného použití.
Třída 4Velmi silné zatížení. Závěsy pro dveře, které jsou velmi namáhané a nešetrně používány.

2. Trvanlivost

Třída 310 000 testovacích cyklů (pouze okenní závěsy)
Třída 425 000 zkušebních cyklů (dveřní a okenní závěsy)
Třída 7200 000 zkušebních cyklů (pouze dveřní závěsy)

3. Hmotnost zkušebních dveří

Třída 010 kg
Třída 120 kg
Třída 240 kg
Třída 360 kg
Třída 480 kg
Třída 5100 kg
Třída 6120 kg
Třída 7160 kg

4. Požární odolnost

Třída 0není vhodné pro použití na požárních - kouřotěsných dveřích
Třída 1vhodné pro použití na požárních - kouřotěsných dveřích (EN 1634-1)

5. Zabezpečení

Třída 1Všechny závěsy musí splňovat základní požadavky na bezpečnost při používání. Proto je zde pouze třída 1.

6. Odolnost proti korozi

Třída 0není definována odolnost proti korozi
Třída 1nízká odolnost proti korozi
Třída 2střední odolnost proti korozi
Třída 3vysoká odolnost proti korozi
Třída 4velmi vysoká odolnost proti korozi
Třída 5výjimečně vysoká odolnost proti korozi

7. Ochrana

Třída 0Není vhodné pro použití na dveřích odolných proti vloupání.
Třída 1Vhodný pro dveře odolné proti vloupání. Určení třídy odolnosti nepatří do oblasti působnosti DIN EN 1935.

8. Závěsová třída

Třída 110 kg zkušební dveře10 000 testovacích cyklů
Třída 220 kg zkušební dveře10 000 testovacích cyklů
Třída 320 kg zkušební dveře25 000 testovacích cyklů
Třída 420 kg zkušební dveře200 000 testovacích cyklů
Třída 540 kg zkušební dveře10 000 testovacích cyklů
Třída 640 kg zkušební dveře25 000 testovacích cyklů
Třída 740 kg zkušební dveře200 000 testovacích cyklů
Třída 960 kg zkušební dveře25 000 testovacích cyklů
Třída 1060 kg zkušební dveře200 000 testovacích cyklů
Třída 1180 kg zkušební dveře200 000 testovacích cyklů
Třída 12100 kg zkušební dveře200 000 testovacích cyklů
Třída 13120 kg zkušební dveře200 000 testovacích cyklů
Třída 14160 kg zkušební dveře200 000 testovacích cyklů